Menu
Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Číslo 77  bývá považováno za zvlášť silné a výjimečné.

Skládá se ze dvou sedmiček, které samy o sobě mají bohatý symbolický význam.

V numerologii číslo 77 reprezentuje duchovní osvícení, vyšší vědomí a pochopení životních pravd.

Často se spojuje s metafyzickými a ezoterickými tématy.

 

Někteří lidé přikládají číslu 77 magickou moc a věří, že jim může přinést štěstí, ochranu či naplnění přání.

 

Můžeme se s ním setkat v rituálech a obřadech různých duchovních tradic. V judaismu má číslo 77 zvláštní význam - odkazuje na 77 generací, které uplynuly od stvoření světa do doby Mojžíše.

Sedmdesát sedm je také počet jmen, jimiž je Bůh nazýván. Celkově číslo 77 vyzařuje silnou spirituální energii a bývá vnímáno jako symbol moudrosti, poznání a duchovní dokonalosti.

V křesťanské numerologii se číslo 77 spojuje s odpuštěním a milosrdenstvím.

V evangeliu podle Matouše se píše, že máme odpouštět "ne sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát".

 

Někteří vědci se domnívají, že číslo 77 může mít v přírodě zvláštní význam, protože sedmdesát sedm představuje nejmenší počet sfér, které lze dokonale sestavit do složité struktury známé jako E8 grupoidu.

V ezoterismu se číslo 77 často vyskytuje v souvislosti s anděly a andělskými energiemi. Údajně pomáhá otevřít duchovno a navázat spojení s vyššími sférami.

Ve starých civilizacích jako Egypt nebo Mezopotámie bylo číslo 77 významným magickým číslem používaným v rituálech a obřadech.

Připisovala se mu moc chránit před zlými silami.

 

Někteří numerologové věří, že osoby s životním číslem 77 mají zvláštní duchovní poslání, jsou obdařeny intuicí a vnímavostí vůči energiím.

 

Celkově číslo 77 svou dvojitou sedmičkou vyzařuje silnou spirituální vibraci a bývá spojováno s vyššími hodnotami jako odpuštění, moudrost, duchovní růst a osvícení.